Recepció

Sala d'espera

Aula de formació

Sistema CEREC CAD-CAM

Box 1

Box 2

Quiròfan / Box 3

Box 4

Box 5

Sala d'esterilització

Despatxos

Despatx direcció